tirsdag 21. juni 2016

Juninatt.Og det er juninatta
høgt over skog og fjell.
Og det er grøne lunder
der mørket itte fell.
Og itte får je sova,
og itte vil je hell!

Og det er midnatt-stønna,
som har så luftig lin
og stryk i lyse enger
og dyrker dem med vin.
Og alle blømer anger,
og alle auger skin.

Det står e bjørk i skogen
og lyse krona svell
og sitrer om en lengsel
som lyt få vara tell.
---
Nei, itte får je sova
og itte vil je hell. 

                                                                        (Utdrag fra dikt av Einar Skjæraasen)