mandag 6. april 2015

Kråkebad i kveldssol.


FORBI

Forunderlig
som kvelden ringer
høyhet fram i alt og alle....

Selv kråkene
får gylne vinger
når de flyr i solefallet.

                                           ( Dikt av Hans Børli)