torsdag 21. august 2014

Fra fantastiske Femundsmarka.

 Vide vidder.

 Kuvolsætra, langt inne i marka.
 Den fineste dessert av blåbær serveres gratis i skogbeltet oppover mot skoggrensa.
Dette er den sjeldne og giftige ulvelaven, som står på den norske rødlista.
I gamle dager ble knust ulvelav blandet i forskjellige typer åte og lagt ut for å forgifte ulv og rev.
En gammel, vridd kjempefuru fra den tid storskogen sto tett
 over viddene her viser veien mot Store Svuku (1416 meter over havet).