lørdag 18. januar 2014

Vinterskog

Å, edel er kunsten å drive!
Jeg nyder hver stund jeg forspiller.
De skjønneste stunder i livet
er de da man intet bestiller.
                                      
                                                 (André Bjerke)